Kundeundersøkelse 2020

The image is released free of copyrights under Creative Commons CC0.

Som det største dykkersenteret i regionen Møre og Romsdal, ønsker vi at det god samarbeidet fortsetter. Vi håper å kunne gi Dere bedre tjenester i fremtiden, ikke minst være konkurransedyktige. Vi håper derfor du vil svare på denne annonyme undersøkelsen slik at vi får bedre innsikt og kan forbedre oss.

Du finnner undersøkelsen i menyen under “Om oss” eller gå direkte via denne lenken http://dykkersenter.no/kundeundersokelse-2020/

About the Author

Tom Knudsen
Admin temp for dykkersenter.