CMAS * Fridykkerkurs

Velkommen på sitt kurs i fridykking og undervannsjakt hos Ålesund Dykkersenter ved Instruktør Svein Wollstad. Oppsett av kurser vil bli annonsert på våre hjemmesider, i vår kurskalender og på Facebook.

Påmelding via e-post til Ålesund Dykkersenter – post@dykkersenter.no
 

Dette kurset går over 1-2 dager avhengig om du velger CMAS 1 stjerner eller CMAS 2 stjernerkurs. Kurset inneholder teori, øvelser i basseng (CMAS 2 stjerner) og sjødykk.

Velkommen til å delta på våre fridykkerkurs!

Våre instruktører hjelper deg å få en god start på hobbyen din, der du lærer å dykke med lungene som eneste luftreserve! Under kurset får du grundig innføring i god dykketeknikk og vannfølelse, slik at du allerede under kurset får god fremgang, raskt oppnår mestring og blir trygg i sjøen. Du blir kjent med andre deltakere på kurset, og trivselfaktoren skal være høy!

Dette kurset er både for de som søker gode naturopplevelser under vann og de som ønsker å komme i gang med undervannsjakt. Minimumalder 13 år, godt svømmekyndig og trygg i vann. Mange av våre deltakere er apparatdykkere som ser fordelen med fridykking, og ønsker å gå over til dette. 

Fridykking som rekreasjon er en fin pustepause fra konkurransesamfunnet, og målet er ikke å finne ut hvem som dykker dypest eller har lengst tid under vann. For fridykkere og undervannsjegere er fokuset å sanke gode naturopplevelser i et avslappet miljø. Det skal være en trygg hobby, der ingen trenger å være bekymret når du er ute i sjøen og da er det viktig lære seg grunnleggende grensesetting og sikkerhet.

Kursavgiften inkluderer leie av utstyr til basseng og sjødykk, sertifikatavgift og bassengleie. Alt du trenger å gjøre er å møte til oppsatt tid med mat og drikke.

Mer om fridykkerkurset:

Om du har planer om å ta bilder, jakte fisk, plukke skjell og krabber eller bare oppleve vektløshet under vann er fridykking den desidert beste måten å gjøre dette på.


Tema som blir gjennomgått under teorien:


* Menneskets naturlige og fysiologiske tilpasning til vannelementet.
* Hvordan trykk påvirker kroppen, og hvordan vi forholder oss til dette. Avslapning- og pusteteknikker.
* Tørrtrening du kan gjøre for å øke dine bunntider.Dykketeknikk og sikkerhet.
* Forholdet mellom O2 og CO2 i blodet.
* Antatomi, fysiologi og fysiske fenomen som påvirker både oss og våre omgivelser under fridykking.
* Hvordan synergieffekter gir deg rask fremgang som nybegynner.
* Fridykkerutstyret vi bruker
* HLR og hypoterm
* Teoriprøve

Under bassengøvelsene går vi gradvis frem for å sikre først de viktigste og enkleste hensyn vi må ta når vi fridykker. Deretter bygger vi på med detaljer som er nyttig og kunne. Hovedfokuset er å trene opp vannfølelsen og motorikken i vann. Dette gjør vi ved mange ulike øvelser, der vi vanligvis ser stor fremgang hos kursdeltakerne i løpet av denne økten. 

På sjødykket er det tid for å sette kunnskap og nye ferdigheter ut i praksis! Her får du på deg fullt fridykkerutstyr, og noen øvelser som blir gjort sammen i grupper. Blant annet blybeltedropp og kameratredning. Men stort sett er det fritt frem for å prøve ut fridykking i praksis, med veiledere tilstede.

I løpet av kurset lærer du alt du trenger for å rekreasjons fridykke på en trygg og effektiv måte. 

Dette NDF kurset gir sertifikatet CMAS-fridykkersertifikat.


For kursene har vi følgende krav:

Du må være fylt 13 år.

Du må være svømmedyktig(kunne svømme minimum 150meter brystsvømming og 25 meter ryggsvømming).

Du har avtale med legen din ved eventuelle helseplager av betydning.

PRIS 2600,- (CMAS 2 stjerner kurs)

PRIS 1900,- (CMAS 1 stjerner kurs)

Kurs avgiften inkluderer:
Leie av alt utstyr
Sertifikatavgift

Påmelding er bindende. 

Print Friendly, PDF & Email