Open Water kurs

Open Water kurs


22. september 2020

Nytt kurs starter tirsdag 22 september klokken 1800. Etter 4 kvelder teori og 2 helger praksis dykking er du blitt fritidsdykker. Kurset gir sertifisering ned til 20 meter (i Norge) og 18 meter internasjonalt. Vi etterfølger alle retningslinjer fra helsemyndigheter når det kommer til kursvirksomhet og vi er opptatt av at alle skal få gjennomført dykkerkurs på en god måte. Vi informerer derfor om at den teoretiske delen kan gjøres online i forkant av kurset. PADI Elearning kan gjøre på norsk og andre språk, kontakt oss for mer info.

Kurspris kr 6000,- inkl bokpakke. Legesjekk kr 500. Junior fra 12 år . Senior fra 15 år. PGA COVID-19 må alle kjøpe nye masker og snorkler i forkant av praktisk del. (Vi forsøker å følge alle rådene fra helsemyndighetene ang. smittevern og alt utstyr blir desinfisert før hvert kurs. Personlige ABC utstyr som maske og snorkel må derimot kjøpes nytt fra oss som et ledd i dette smittevernet. Er du eller føler du det usikker under kurs, snakk med oss, vi er der for å hjelpe deg til å bli en god, sikker og fornøyd ny sportsdykker. )

Brunholmgata 2
Ålesund, 6004
Norge
70123424

Vis hele kalenderen

About the Author

Tom Knudsen
Admin temp for dykkersenter.